หลักการทำงานของ AIR COMPRESSOR

AIR COMPRESSOR หลักการทำงานของเครื่องอัดอากาศ

        การทำงานของเครื่องอัดอากาศ(Air compressors) คือ เมื่อเปิดสวิทช์การทำงานของเครื่อง     ถ้าอากาศยังมีความดันต่ำกว่าที่กำหนด Pressure Switch ก็จะต่อวงจรไฟฟ้าผ่านไปยังมอเตอร์ ทำให้มอเตอร์หมุน และไปขับให้ปั๊มอัดอากาศทำงานด้วย และเมื่ออากาศภายในถังบรรจุอากาศมีความดันสูงถึงพิกัดที่กำหนดไว้ Presssure Switch ก็จะตัดวงจรไฟฟ้าให้มอเตอร์หยุดทำงานด้วย แต่เมื่ออากาศภายในถังบรรจุอากาศถูกนำไปใช้งาน และความดันภายในถังบรรจุอากาศต่ำลงจนถึงตำแหน่งที่กำหนดไว้ Presssure Switch ก็จะต่อวงจรให้มอเตอร์และปั๊มอากาศทำงานต่อไป โดยการทำงานของปั๊มอัดอากาศ (Air compressors) จะทำงานสลับกันไปเช่นนี้ตลอดเวลาโดยอัตโนมัติ

     ดังนั้นถ้าต้องการให้เครื่องอัดอากาศหยุดการทำงานจะต้องปิดสวิทช์ควบคุมการทำงานของปั๊มอัดอากาศ (Air compressors) หลักการทำงานดังที่กล่าวมาแล้วของของปั๊มอัดอากาศ (Air compressors) ก็คล้ายกับการทำงานของหม้อไอน้ำ (Boilers) ที่อาศัยแรงดันในการควบคุมการทำงานของเครื่อง

 

ระบบเครื่องอัดอากาศประหยัดพลังงาน

 

     อากาศอัดหรือลมอัด คือ อากาศที่ถูกเก็บไว้แหล่งที่มีความดันสูงกว่าความดันบรรยากาศ โดยอากาศจะถูกบีบหรืออัด ด้วยเครื่องอัดอากาศ (Air Compressor) และเก็บไว้ในถังพัก (Air Receiver) เพื่อนำไปใช้เป็นแหล่งกำลังงานตามต้องการต่อไป เช่น ใช้เป็นแหล่งพลังงานในอุปกรณ์นิวเมติกค์ สำหรับเป็นแรงกดห้ามล้อ สำหรับเติมลมยาง เป็นต้น

air compressor คือ

 


  • ปั๊มลม(AIR COMPRESSOR) ปั๊มลม หรือ เครื่องอัดอากาศ เครื่องอัดลม ทำหน้าที่ในการอัดลมให้มีแรงดันสูง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นระบบลมในโรงงานอุตสาหกรรมตั้งแต่ขนาดเล็ก จนถึง...

  • วิธีการเลือกซื้อ Air Compressorสำหรับหลักการเลือกซื้อเครื่องอัดลม ประกอบการพิจารณาในการซื้อได้จริงมีดังต่อไปนี้ ชนิดของลมอัด : 1.แบบไร้น้ำมัน (Oil-free) 2.แบบมีน้ำมัน (Oil-lubric...

  • การดูแลรักษาปั๊มลมอย่างถูกวิธี ปั๊มลมที่ใช้งานอยู่ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นปั๊มลมขนาดเล็กหรือใหญ่ ต้องมีการดูแลรักษาอย่างถูกวิธีถึงจะได้มีปั๊มลมที่อายุการทำงานที่ยาวนานขึ้น 1.สายพาน สาย...

  • ข้อดีของระบบลมอัด ทนต่อการระเบิด ลมอัดไม่มีอันตรายจากการระเบิดหรือติดไฟ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ราคาแพงสำหรับป้องกันการระเบิด รวดเร็ว ลมอัดมีความรวดเร็วในการทำงานสูงลูกสูบ...

  • AIR DRYERทำหน้าที่ ให้ลมที่ถูกผลิตมาจากเครื่องอัดอากาศ (AIR COMPRESSOR) น้อยมากที่สุด ซึ่งหลักการทำงานของAIR DRYERเพื่อไม่ให้ลมมีความชื้นติดไปด้วยคือ ลมที่เข้ามาจะถูกแลกเปลี่ยนอุณ...

  • เครื่องทำลมแห้งแบบใช้น้ำยาทำความเย็น (Refrigerated Air Dryer)โดยทั่วไปแล้ว dew point อยู่ระหว่าง 2 ถึง 10 องศาเซลเซียส หลักการทำงานและไดอะแกรม จากไดอะแกรมจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคื...

  • หลักการทำงานและไดอะแกรม การทำงานจะแบ่งออกเป็น 2 Tower ดังภาพด้านบน Tower I และ II โดย Tower I จะทำลมแห้งก่อน(Adsorption)ส่วน Tower II จะทำการไล่ความชื้นออกจากเม็ดสาร(Purge)โดยใ...

  • 1. หลักการทำงาน โดยทั่วไปเครื่องปรับอากาศที่ใช้ในอาคารขนาดใหญ่จะเป็นเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ที่เรียกว่า ชิลเลอร์ (Chiller) ซึ่งแบ่งเป็นระบบระบายความร้อนด้วยน้ำและระบบระบายความร...

  • ระบบนิวเมติกส์ หมายถึง ระบบการส่งถ่ายกำลังโดยอาศัยความดันลมเป็นตัวกลางในการส่งถ่ายกำลัง โดยมีอุปกรณ์เช่น กระบอกสูบ ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานลมให้เป็นพลังงานกล ข้อดีของระบบนิวเมติกส์...
Visitors: 122,356