Clean & Pure Compressor Air - BORHON

 


               อุปกรณ์กรองลมที่ผลิตจาก อลูมินั่มฉีดด้วยแรงดันสูงในการขึ้นรูป ทำให้สามารถรับแรงดันภายในได้สูง

   และไม่เป็นสนิมเพื่อให้คุณภาพลมปราศจากไอน้ำมัน และละอองสิ่งสกปรกที่ปะปนมากับลม การออกแบบไส้กรอง

  จึงมีด้วยกันหลายแบบจากกรองหยาบจนถึงละเอียด รวมไปถึงแบบกรองกลิ่นที่ใช้ขจัดกลิ่นของไอน้ำมันที่ไม่ต้องการ

  ให้หลุดไปในระบบการผลิตได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ การตรวจสอบอายุของไส้กรองด้วย เกย์วัดแรงดันที่ติดตั้งอยู่

  ด้านบนสามารถสังเกตได้ง่ายด้านล่างมีตัวระบายน้ำ ซึ่งจะระบายน้ำทิ้งทันทีเมื่อมีน้ำอยู่ภายใน

 

 

Visitors: 122,354