ความรู้เรื่องนิวเมติก PNEUMATIC COMPRESSOR PUMP ระบบอัดอากาศ

ระบบนิวเมติกส์ หมายถึง ระบบการส่งถ่ายกำลังโดยอาศัยความดันลมเป็นตัวกลางในการส่งถ่ายกำลัง โดยมีอุปกรณ์เช่น 

กระบอกสูบ ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานลมให้เป็นพลังงานกล

 

ข้อดีของระบบนิวเมติกส์

   - มีความเร็วในการทำงาน ลมอัดมีความเร็วในการทำงานสูง

   - ทนต่อการระเบิด เพราะลมไม่ติดไฟ และไม่ระเบิด

   - มีความปลอดภัย เนื่องจากอุปกรณ์ในระบบนิวเมติกส์ไม่เกิดความเสียหายเมื่อใช้งานเกินกำลัง

   - สามารถปรับความเร็วในระบบได้ง่าย และสะดวกในการติดตั้ง 

   - การส่งถ่ายลม สามารถส่งไปตามท่อหรือสายลมในระยะทางไกลๆได้โดยง่าย ส่วนลมที่ใช้แล้วสามารถปล่อยทิ้งสู่บรรยากาศ

   ได้ทันที โดยไม่ก่อให้เกิดมลพิษ

 

ข้อเสียของระบบนิวเมติกส์

   - เมื่อลมมีความชื้นและเมื่อความชื้นเข้าไปในระบบจะเกิดสนิม ทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์ที่วัสดุทำปฏิกิริยากับความชื้น

   เสียหายได้

   - ความดันลมจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยน ซึ่งเมื่ออุณหภูมิสูงลมอัดจะมีความดันสูง และความดันจะลดลงเมื่ออุณหภูมิ

   ต่ำลง

   - ลมสามรถอัดตัวได้ จึงทำให้การเคลื่อนที่ของอุปกรณ์ทำงานไม่สม่ำเสมอ เนื่องจากการยุบตัวของลมอัด

   - มีเสียงดัง 

 

 

Visitors: 122,354